Samverkan om Artdata

Samverkan om Artdata

Projektet samverkan om Artdata

Välkommen till samlingsplatsen för Samverkan om artdata. Här kan du ta del av vårt arbete med att ”hålla koll på arterna”.

Inom Samverkan om artdata arbetar vi för att på bästa sätt använda information om arter i det svenska naturvårdsarbetet.

Samverkan om artdata är ett samarbete i första hand mellan länsstyrelser och SLU Artdatabanken. På varje länsstyrelse finns en kontaktperson för artdata som tillsammans med ansvariga för fynddata på SLU Artdatabanken ingår i nätverket. Arbetet samordnas av länsstyrelserna i Örebro och Södermanlands län. Fler intresserade myndigheter med flera är välkomna att medverka i samarbetet.

Till yrkesverksamma och naturintresserade

Samverkan om artdata är intressant för alla yrkesverksamma som hanterar artuppgifter i sitt arbete – personer på statliga myndigheter, kommuner, skogsbolag, naturvårdskonsulter och entreprenörer.

Vi välkomnar även den naturintresserade allmänheten att följa arbetet. Det är till stor del enskilda naturintresserade – ornitologer, botanister, entomologer med flera – som helt ideellt samlar in den mesta av informationen om artförekomster. Deras artkunskaper är en stor tillgång i det svenska naturvårdsarbetet.

Nyheter