Samverkan om Artdata

Samverkan om Artdata

Samverkan om Artdata

Välkommen till samlingsplatsen för Samverkan om artdata. Här kan du ta del av vårt arbete med att ”hålla koll på arterna”.

Inom Samverkan om artdata arbetar vi för att på bästa sätt använda information om arter i det svenska naturvårdsarbetet.

Till för både yrkesverksamma och naturintresserade

Samverkan om artdata är intressant för alla yrkesverksamma som hanterar artuppgifter i sitt arbete – personer på statliga myndigheter, kommuner, skogsbolag, naturvårdskonsulter och entreprenörer.

Vi välkomnar även den naturintresserade allmänheten att följa arbetet. Det är till stor del enskilda naturintresserade – ornitologer, botanister, entomologer med flera – som helt ideellt samlar in den mesta av informationen om artförekomster. Deras artkunskaper är en stor tillgång i det svenska naturvårdsarbetet.Användning av artobservationer i naturvården

SLU Artdatabankens flora- och faunavårdskonferens 2022 handlade om rapportering och användning av artobservationer. Vi från Samverkan om artdata medverkade i flera programpunkter. Hela programmet med inspelade föredrag finns på SLU Artdatabankens webbplats: Knärot, björktrast, rosenticka – att använda rapporterade data i naturvården, SLU Artdatabanken

Nyheter