Artsök

Med hjälp av Artsök, tidigare Artportalskopplingen, kan du smidigt arbeta med aktuella uppgifter om artfynd i din egen GIS-miljö direkt uppkopplad mot rapportsystemet Artportalen och andra datakällor tillgängliga via SLU Artdatabankens API:er.

Vad är Artsök?

Artsök är ett GIS-tillägg för direkt uppkoppling mot Artportalen och andra datakällor tillgängliga via SLU Artdatabankens API:er. Tillägget innebär att du har möjlighet att smidigt arbeta med aktuella uppgifter om artfynd i din egen GIS-miljö. Den första versionen av Artsök/Artportalskopplingen lanserades till länsstyrelserna 2009.

Artsök finns för ArcGIS Pro och för länsstyrelsernas WebbGIS, både internt och externt. Artsök för ArcMap har nu avvecklats eftersom den söker mot SLU Artdatabankens gamla webbtjänster som kommer tas bort/har tagits bort.  

Kontakta den aktuella länsstyrelsen för att ta reda på vilka externa webbGIS som finns och om Artsök finns inlagt. Gå till kontaktpersoner för artdata på länsstyrelserna.

Hur söker man med Artsök?

För att söka med Artsök behöver du skaffa dig ett användarkonto i Artportalen. Det kan du göra på Artportalens första sida (öppnas i ny flik) genom att klicka på rutan ”1 Skapa användarkonto”.

Vem har behörighet att se artfynd?

För att förhindra att särskilt känsliga arter påverkas negativt av olika typer av hot har SLU Artdatabanken tagit fram en nationell skyddsklassning av arter. De allra flesta fynden är publika (skyddsklass 1) och de kan alla se. För att få behörighet att se artfynd i skyddsklass 2-5 krävs särskilda behörigheter. Se principer för behörigheter och tillgång till skyddsklassade artfynd i tabellen nedan. SLU Artdatabanken kan tilldela utökad eller full behörighet till handläggare på myndigheter och andra som arbetar med naturvård. Läs mer under fliken skyddsklassade arter.

Principer för behörigheter och tillgång till skyddsklassade artfynd:

InloggningBehörighetsrollPublika fynd (skyddsklass 1)Skyddsklass 2-3Skyddsklass 4-5
PersonligAllmänVisasInga uppgifter visasInga uppgifter visas
PersonligUtökadVisasVisasInga uppgifter visas
PersonligFullVisasVisasVisas