Samarbeten med ideell naturvård

Den naturintresserade allmänheten är ofta de som har bäst koll på arterna. Det finns sedan länge ett välfungerande samarbete mellan ideell naturvård och svenska myndigheter.

Allmänheten har bäst artkoll

Fyra personer sitter ner på en gräsmatta, två av personerna kollar koncentrat ett papper.
Gotlandsexkursion. Foto: Daniel Gustafson

Enskilda naturintresserade är de som genom åren samlat in den mesta av informationen om artförekomster och som har bäst koll på arterna. Deras kunskaper kommer till stor nytta för länsstyrelser och andra myndigheter.

Väl fungerande samarbeten

Det finns sedan lång tid tillbaka många väl fungerande samarbeten mellan föreningar/naturintresserade personer och svenska myndigheter.

Myndigheterna har stor nytta av ideellt insamlad artdata och använder informationen i naturvårdsarbetet – miljömålsuppföljning, bildande av naturreservat, inför inventeringar etcetera.

Artportalen ett viktigt verktyg

Artportalen har blivit ett viktigt verktyg i samarbetet mellan myndigheter och ideella naturvårdare. Till Artportalen rapporterar länsstyrelser och andra myndigheter in sina inventeringar. Men den allra största mängden artfynd rapporteras in av enskilda naturintresserade och Artportalen är nu fylld med miljontals av deras uppgifter om var olika arter finns.

Här kan du rapportera in dina artfynd: Artportalen.se