Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelserna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Artkoll.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Artkoll.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt 1–2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 .Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Webben innehåller kod som inte följer webbstandarder och som inte validerar. [WCAG 4.1.1].

Problem vid användning utan eller med nedsatt synförmåga

  • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.
  • Alla bilder har inte en text som beskriver bilden eller bildens syfte [WCAG 1.1.1].
  • Alla länkar på sidan är inte tydligt skrivna [WCAG 2.4.4].

Problem vid tangetbordsnavigation

  • Tabbordningen är inte logisk [WCAG 2.4.3].

Störande

  • Det är inte möjligt för användaren att pausa eller stoppa bildspelet på förstasidan [WCAG 2.2.2].

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Artkoll.se. Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2020. Webbplatsen publicerades 20 april 2016. Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.