Om oss

Inom Samverkan om artdata arbetar vi för att använda information om arter i det svenska naturvårdsarbetet. Samverkan om artdata är ett samarbete i första hand mellan länsstyrelser och Artdatabanken men vi har även kontakter med andra intresserade myndigheter. Arbetet samordnas av länsstyrelserna i Örebro och Södermanlands län.

På Artkoll.se finns bland annat information om skyddsklassning och sekretess för djur- och växtarter samt dokumentation från samverkansträffar. En mycket viktig del är beskrivningen av Artportalen och Artsök som är de verktyg vi använder för att kommunicera om arter med ideell naturvård och mellan myndigheter. På sidan finns också möjlighet att beställa länsstyrelsernas GIS-verktyg Artsök till programmet ArcGIS.