Skyddsklassade arter

För att förhindra att särskilt känsliga arter påverkas negativt av olika typer av hot har SLU Artdatabanken tagit fram en nationell skyddsklassning av arter.

Varför är vissa arter skyddsklassade?

Närbild på en guckuskon, en orkidé som växer vilt i Sverige.
Guckuskon är en orkidé som växer vilt i Sverige. Foto: Mats Grimfoot

De flesta rödlistade arterna hotas främst av att deras livsmiljö försämras eller förstörs. För att förhindra det, är det bra att många vet om var de finns. Därför visas de allra flesta rödlistade arterna helt öppet av SLU Artdatabanken i Artportalen. Men ett fåtal arter kan vara känsliga mot störning, hotas av insamling och direkt förföljelse. Det är de så kallade skyddsklassade arterna som allmänheten inte får se.

Tillgång till information om högt skyddsklassade arter

Myndigheter och andra som arbetar med naturvård har möjlighet att inom sitt område få tillgång till information om de skyddsklassade arterna.