Artsök i WebbGIS

GIS-tillägget Artsök (tidigare Artportalskopplingen) finns i länsstyrelsernas interna och externa WebbGIS.

Artsök i WebbGIS för användare på länsstyrelserna

Artsök kan läggas till i samtliga interna WebbGIS för användare på länsstyrelserna.

Artsök i WebbGIS för användare utanför länsstyrelserna

På länsstyrelsernas webbplatser finns information om externa WebbGIS under ”Karttjänster och geodata”. Du kan även kontakta den aktuella länsstyrelsen för att ta reda på vilka externa WebbGIS som finns och om Artsök finns inlagt.

Gå till kontaktpersoner för Artdata på länsstyrelserna.

Urklipp från Artsök i webbGIS.

Vad är Signalsökning?

För handläggare på länsstyrelserna finns en möjlighet att göra så kallad ”Signalsökning” för de skyddsklassade artfynd som man inte har behörighet att se detaljerad fyndplats för.

För användare utanför länsstyrelserna har det tyvärr inte varit möjligt att erbjuda ”Signalsökning” men för naturvårdshandläggare kan SLU Artdatabanken tilldela utökad eller full behörighet att se skyddsklassade arter inom ett begränsat område. Läs mer under fliken ”Skyddsklassade arter”.

Signalsökning innebär att användaren får detaljerade fynduppgifter för arter i de skyddsklasser man är behörig att se men en ”signal” (JA/NEJ) för arter i högre skyddsklasser. Se principer för ”Signalsökning” i tabellen nedan. Vilka typer av skyddsvärda arter samt övriga urvalskriterier som ingår är förutbestämt. Följande urvalskriterier gäller för närvarande:

 • Lägsta häckningskriterie för fåglar: Spel/sång
 • Inrapporterad noggrannhet: minst 5000 m
 • Brytår: 1950
 • Ej återfunnen: Visas inte
 • Ej funnen: Visas inte
 • Datakällor: Alla 
  https://www.analysisportal.se/Data/DataProviders
 • Arter: ÅGP, Natura 2000, Fridlysta och Rödlistade
 • Hänsyn till fyndets noggrannhet: Ja
 • Hänsyn till artens störningskänslighet (gäller fåglar): Ja

Principer för signalsökning:

InloggBehörighetPublika fyndSkyddsklass 2-3Skyddsklass 4-5
​PersonligAllmänDetaljerad visning
men utifrån förutbestämd
lista
JA/NEJ
utifrån förutbestämd lista
JA/NEJ
utifrån förutbestämd lista
​PersonligUtökadDetaljerad visning
men utifrån förutbestämd
lista
Detaljerad visning
men utifrån förutbestämd
lista
JA/NEJ
utifrån förutbestämd lista