Artportalen

Artportalen är ett rapporteringssystem för fynduppgifter om Sveriges alla arter.

Vad är Artportalen?

Närbild på en fjäril (ljungblåvinge) som sitter på ett löv med vingarna uppfällda.
Ljungblåvinge. Foto: Alex Regner

Artportalen är ett viktigt verktyg för professionell, såväl som ideell, naturvård och en unik källa till kunskap. Fynd i Artportalen utgör inom länsstyrelsen bland annat underlag för planering av naturvårdsinsatser och områdesskydd. De är även betydelsefulla i samråd och i olika typer av ärenden där påverkan på arter och miljöer ska bedömas. Samlat och över tid kan även analyser av fynd i Artportalen visa trender på förändringar i miljö och klimat. 

Artportalen utvecklas och drivs av SLU Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Besök Artportalen

Kvalitets-säkring av Artportalen

Kunskapen om olika arters förekomster i landskapet är idag mycket eftertraktad.