Kontakta oss

På varje länsstyrelse finns en eller flera kontaktpersoner för artdata. Kontaktpersoner finns även på Naturvårdsverket och SLU Artdatabanken.

Projektledare

Helena Rygne, Länsstyrelsen i Örebro län
Per Flodin, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Kontaktpersoner

Förutom projektledarna finns det en kontaktperson för artdata på varje länsstyrelse. Kontaktpersoner finns även hos SLU Artdatabanken och Naturvårdsverket. Välkommen att kontakta någon av oss!  

Vår ambition är även att samla uppgifter om andra organisationers kontaktpersoner för artdata. Kontakta projektledarna om din organisation vill vara representerad här.

Länsstyrelser

Länsstyrelsen i Blekinge län

Marcus Törnberg

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Lennart Bratt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Magnus Martinsson

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Tomas Troschke

Länsstyrelsen i Hallands län

Mattias Lindström

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Bodil Carlsson

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Marielle Gustafsson

Länsstyrelsen i Kalmar län

Michael Tholin

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Per Ekerholm

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Nils Bodin

Länsstyrelsen i Skåne län

Anders Hallengren

Länsstyrelsen i Stockholm län

Martin Elmestål

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Per Flodin

Länsstyrelsen i Uppsala län

Fredrik Söderman

Länsstyrelsen i Värmlands län

Dan Mangsbo

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Jonas Grahn

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Peter Nilsson

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Markus Rehnberg

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Peter Flodin

Länsstyrelsen i Örebro län

Henrik Josefsson

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Tommy Karlsson

SLU Artdatabanken

Jan Edelsjö, Ansvarig för fyndregistrering m.m.
Johan Nilsson, Upphovsman till Artportalen
Marit Persson, Fynduppgifter av rödlistade arter
Jonas Sandström, Rödlistning, databaser, datavärdskap m.m.

Naturvårdsverket

Ola Inghe