Nyheter

Se Flora- och faunavårds-konferensen i efterhand

Årets upplaga av konferensen handlade om rapportering och användning av observationsdata. Alla föredrag från Flora- och faunavårdskonferensen finns inspelade och publicerade på SLU Artdatabankens hemsida. 

Nu finns Artsök för ArcGIS Pro

Länsstyrelsernas Artsök finns nu för ArcGIS Pro. Verktyget finns även tillgängligt för dig som arbetar utanför länsstyrelsen. Vi har tagit fram en ny version av

Artsök till ArcGIS Pro

I början av september påbörjade vi utvecklingen av Artsök till ArcGIS Pro. Under 2021 byter länsstyrelserna GIS-programvara från ArcMap till ArcGIS Pro. För att fortsatt

Nya funktioner i Artsök

I juni 2020 uppdaterades Artsök för länsstyrelsernas webbGIS. Förutom några mindre justeringar lanserades två nya funktioner: Sökning på listor över invasiva främmande arter (IAS) Export