Artsök till ArcGIS Pro

Två mindre bastardsvärmare sitter på en blomma.
Mindre bastardsvärmare. Foto: Helena Rygne

I början av september påbörjade vi utvecklingen av Artsök till ArcGIS Pro.

Under 2021 byter länsstyrelserna GIS-programvara från ArcMap till ArcGIS Pro. För att fortsatt ha smidig åtkomst till artdata i naturvårdsarbetet behöver vi ta fram en ny version av GIS-verktyget Artsök (tidigare Artsportalskopplingen). Utvecklingen av Artsök för ArcGIS Pro, som görs med hjälp av Sweco, beräknas vara klar i början av 2022.  I samband med utvecklingen genomförs några förbättringar av verktyget jämfört med hur det fungerar idag i ArcMap. Det är till exempel tillägg av funktioner som signalsökning och möjlighet att göra sökningar efter invasiva arter som redan finns för Artsök i länsstyrelsernas webbGIS. Det kommer också bli möjligt att göra sökningar efter specifika projekt.

För länsstyrelser och andra organisationer som  går över till  ArcGIS Pro innan Artsök för ArcGIS Pro finns tillgängligt, finns möjligheten att göra sökningar efter artdata i länsstyrelsernas interna respektive externa webbGIS, spara ner sökningen som en shapefil och sedan arbeta med den i ArcGIS Pro.

Länsstyrelsernas ambition är att vi, liksom tidigare ska kunna dela med oss av verktyget även till andra organisationer som går över till ArcGIS Pro.