Kvalitetssäkring av Artportalen

En man med keps står böjd över en bok och tittar samtidigt på en blomma (Skogsklocka).

Kunskapen om olika arters förekomster i landskapet är idag mycket eftertraktad. Inte minst av myndigheter som bland annat använder uppgifter om känsliga arter som underlag i sina beslut i samhällsplanering och prövning enligt Miljöbalken. Kvalitetssäkring är en förutsättning Tack vare Artportalen kan man snabbt hitta samlad kunskap om olika arters förekomster – en fantastisk service […]