Artsök i WebbGIS

Exempel på hur det ser ut när man letar efter information i webbGIS. I bakgrunden syns en karta och framför kartan ligger en informationsruta.

GIS-tillägget Artsök finns i länsstyrelsernas interna och externa WebbGIS.