Gemensamma riktlinjer för hantering av känsliga artuppgifter

Närbild på en Veronikanätfjäril som sitter på en blomma.

Här kan du ta del av länsstyrelsernas gemensamma riktlinjer för hur känsliga artuppgifter ska hanteras. Arbetar för en säker hantering av artuppgifter  Sedan flera år tillbaka samarbetar länsstyrelserna och SLU Artdatabanken för att få en säker hantering av uppgifter om känsliga arter. Riktlinjerna är en reviderad, utökad och uppdaterad version av ”Vägledning för länsstyrelsernas sekretesshantering […]