2013 – dokumentation och nyheter

Information om ”Samverkan om artdata” på Miljöövervakningsdagarna i Tällberg 3-4 oktober 2013

Per Flodin berättar om projektet för några intresserade. Foto: Länsstyrelsen

Per Flodin och Helena Rygne informerade om projektet Samverkan om artdata vid välbesökt posterutställning på Miljöövervakningsdagarna i Tällberg 3-4 oktober 2013.

Besökarna fick bland annat prova på att göra egna sökningar med Artportalskopplingen. Det var uppskattad bland dem som inte kände till den än.

Artportalskopplingen i länsstyrelsernas WebbGIS

Publicerad 2013-01-07

Nu finns Artportalskopplingen i länsstyrelsernas interna webbGIS. Dessutom har Artportalskopplingen uppgraderats med flera funktionsförbättringar i ArcGIS Desktop.

Mer information kommer efter julhelgerna och även erbjudande om kurser till handläggare på länsstyrelserna. Då kommer även information om hur externa organisationer kan få tillgång till Artportalskopplingen för ArcGIS Desktop.

Ny version av Artportalskopplingen

Publicerad 2013-01-11

Nu finns en ny version av Artportalskopplingen för både ArcGIS desktop samt för länsstyrelsernas interna webbGIS.

Med hjälp av Artportalskopplingen kan du smidigt arbeta med aktuella uppgifter om artfynd i din egen GIS-miljö direkt uppkopplad mot rapportsystemet Artportalen

Information om Artsök (tidigare Artportalskopplingen).

Lagändring för sekretess om hotade arter

Publicerad 2013-03-18

Från och med årsskiftet har lagparagrafen som handlar om sekretess för djur- och växtarter i Offentlighets- och sekretesslagen en ny lydelse.

Syftet är att sekretess ska kunna tillämpas mer ändamålsenligt än tidigare. Tidigare användes uttrycket ”utrotningshotad” i lagen, något som nu är borttaget. Nu gällande lagtext är att data om ”djur- eller växtarter som är i behov av skydd och som det finns ett intresse av att bevara i livskraftiga bestånd” kan beläggas med sekretess.

Länsstyrelserna arbetar nu i samråd med ArtDatabanken för att få en gemensam policy för hanteringen av uppgifter om känsliga arter. Den nya vägledningen kommer att skickas på remiss under våren.

Information om sekretess för djur och växtarter

Nyheten finns även i ArtDatabankens nyhetsbrev, SLU 18 mars 2013