Flora – och faunavårds-konferensen 26-27 april

Den gröna ryggraden - en dag om EU och svensk naturvård.

SLU Artdatabanken bjuder in till årets Flora- och faunavårdskonferens och skriver i inbjudan:

Årets tema handlar om EU-direktiven och hur de påverkar svensk naturvård.

Alltsedan Sverige gick med i EU 1995 har svensk naturvård påverkats av nya rättsakter och inte minst av fågeldirektivet och habitatdirektivet. Blev det som det var tänkt? Det har helt klart inneburit en omställning i vårt arbete med att bevara arter och naturtyper. För att nyansera debatten vill vi med den här konferensen förtydliga och reda ut missförstånd om bland annat referensvärden, rapportering och bevarandestatus. Vi vill även belysa hur EU:s direktiv påverkar arbetet på regional nivå samt snegla runt hörnet på det som komma skall.

Den andra dagen gör vi en djupdykning i naturtyperna. Hur skiljer sig till exempel en svämlövskog från en översvämmad trivial skog. Och är en trädklädd betesmark samma sak i norr som i söder?

Läs mer om programmet och anmäl dig till konferensen på SLU Artdatabankens webbplats.