Naturkunnig.se – en digital utbildning om svensk natur och biologisk mångfald

Närbild på en Veronikanätfjäril som sitter på en blomma.
Veronikanätfjäril. Foto: Mats Lindeborg

Länsstyrelsen i Östergötlands län har tillsammans med fyra andra länsstyrelser tagit fram en digital utbildning som erbjuder en rolig och lättförståelig introduktion till svensk natur och vad biologisk mångfald innebär. Kursprojektet är till en början ett test under 2021 som finansieras av Naturvårdsverket. 

När kursdeltagarna tagit sig igenom grund- och fördjupningskurser som består av introduktionstexter, inspelade föreläsningar och quizfrågor, finns möjlighet att följa med på guidade fältkurser i de fem länen. På fältkurserna, som genomförs i samarbete med SLU Artdatabanken, Svenska fenologinätverket och Svensk dagfjärilsövervakning, får deltagarna lära sig hur man kan bli en flora- eller faunaväktare, en fenolog eller en fjärilsövervakare.

 Läs mer och testa utbildningen på www.naturkunnig.se