Se Flora- och faunavårds-konferensen i efterhand

Årets upplaga av konferensen handlade om rapportering och användning av observationsdata. Alla föredrag från Flora- och faunavårdskonferensen finns inspelade och publicerade på SLU Artdatabankens hemsida. 

Rapporterade artdata används dagligen som beslutsunderlag inom naturvård, markanvändning och samhällsplanering. Det handlar om data från tiotusentals naturkunniga privatpersoner, professionella aktörer och systematiska inventeringar. Konferensen handlade om hur vi kan tolka all denna information och förbättra och samverka på bästa sätt.

Hela programmet med inspelade föredrag finns på SLU Artdatabankens sida: https://www.artdatabanken.se/om-artdatabanken/flora-och-faunavardskonferensen/program-flora–och-faunavard-2022/

Programmet i korthet:

Artfynd i mitt dagliga arbete
Tommy Karlsson, Länsstyrelsen

Sveaskogs arbete med arter/artfynd
Peter Bergman, Sveaskog

Mängder av data och olika källor men hur hänger det ihop?
Debora Arlt, SLU Artdatabanken

Vad händer nu med hantering av fynddata i skogsbruk? (video, pdf)
Magnus Pettersson, Skogsstyrelsen

15 år med Samverkan om artdata och Artsök
Helena Rygne och Per Flodin, Länsstyrelsen

Artdata i kommunerna
Matilda Chocron, Borås stad

Kvalitet, vad är det?
Per Flodin, Länsstyrelsen

Vilka data används när den svenska rödlistan tas fram?
Ulf Bjelke, SLU Artdatabanken

Nollfynd och checklista
Tomas Pärt, SLU

Validering eller rättare sagt verifiering
Johan Nilsson, SLU Artdatabanken

Vem rapporterar i Artportalen?
Mari Jönsson, SLU Artdatabanken

En standard som förenklar och vässar din inventering
Anders Sjölund, Trafikverket

Vad en droppe vatten kan säga – om eDNA
Patrik Bohman, SLU

Artrapportering – nu, då och i framtiden
Pav Johnsson