Information om sökning med rödlistekriterier i Artsök för ArcGIS Pro

Närbild på en kantarell.

Efter en uppdatering hos SLU Artdatabanken av den tjänst (SOS/API) som Artsök för ArcGIS Pro använder visas nu rödlistekriterier i två uppsättningar under filter Naturvårdsarter > Rödlistade arter. För närvarande fungerar sökningar på rödlistade arter endast vid markering av den första omgången kriterier, de som inleds med förkortningen för respektive kriterium. Markering för något alternativ i […]