Information om sökning med rödlistekriterier i Artsök för ArcGIS Pro

Efter en uppdatering hos SLU Artdatabanken visas nu rödlistekriterier i två uppsättningar.

Efter en uppdatering hos SLU Artdatabanken av den tjänst (SOS/API) som Artsök för ArcGIS Pro använder visas nu rödlistekriterier i två uppsättningar under filter Naturvårdsarter > Rödlistade arter. För närvarande fungerar sökningar på rödlistade arter endast vid markering av den första omgången kriterier, de som inleds med förkortningen för respektive kriterium. Markering för något alternativ i den andra uppsättningen ger ett felmeddelande som säger att sökningen inte kunde genomföras.

Felet kommer att rättas till, men i dagsläget kan vi inte säga när. Vi återkommer med information om detta.

Ett dokument med denna informationen finns här (pdf)

Kontakta artkoll@lansstyrelsen.se för frågor.