Se Flora- och faunavårds-konferensen i efterhand

Flora- och Faunavård 2022

Årets upplaga av konferensen handlade om rapportering och användning av observationsdata. Alla föredrag från Flora- och faunavårdskonferensen finns inspelade och publicerade på SLU Artdatabankens hemsida.  Rapporterade artdata används dagligen som beslutsunderlag inom naturvård, markanvändning och samhällsplanering. Det handlar om data från tiotusentals naturkunniga privatpersoner, professionella aktörer och systematiska inventeringar. Konferensen handlade om hur vi kan […]

Nu finns Artsök för ArcGIS Pro

Vildbi på blomma av blodrot

Länsstyrelsernas Artsök finns nu för ArcGIS Pro. Verktyget finns även tillgängligt för dig som arbetar utanför länsstyrelsen. Vi har tagit fram en ny version av GIS-verktyget Artsök (tidigare Artsportalskopplingen). Utvecklingen har gjorts med hjälp av Sweco i samband med att länsstyrelserna bytt programvara. Verktyget finns även tillgängligt för andra organisationer som gått över till ArcGIS […]