2016 – Dokumentation från lyncmöte om artdata

Onsdag 28 september 2016 samlades länsstyrelserna  för ett samverkansmöte online om artdata. På mötet medverkade även representanter från Skogsstyrelsen, ArtDatabanken och Naturvårdsverket. Mötesdeltagarna fick ta del  av presentationer om länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens verktyg för att hämta hem artuppgifter från ArtDatabanken till den egna GIS-miljön (länsstyrelserna) respektive ”Navet” och ”Skogens pärlor” (Skogsstyrelsen). Vi diskuterade även länsstyrelsernas […]