2016 – Dokumentation från lyncmöte om artdata

Onsdag 28 september 2016 samlades länsstyrelserna  för ett samverkansmöte online om artdata. På mötet medverkade även representanter från Skogsstyrelsen, ArtDatabanken och Naturvårdsverket.

Artdatamöte vid Naturens hus. Foto: Helena Rygne

Mötesdeltagarna fick ta del  av presentationer om länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens verktyg för att hämta hem artuppgifter från ArtDatabanken till den egna GIS-miljön (länsstyrelserna) respektive ”Navet” och ”Skogens pärlor” (Skogsstyrelsen). Vi diskuterade även länsstyrelsernas behörigheter till Artportalen. ArtDatabankens rekommendation är att minst 3 och max 10 handläggare bör ha så kallad ”full behörighet”. Tillsammans med länsstyrelserna kommer ArtDatabanken att ta fram riktlinjer för hur behörigheter bör delas ut.

Programpunkter som vi gick igenom:

  • Övergripande info om förvaltningen av Artportalskopplingen – Helena Rygne, Lst Örebro
  • Info om Artportalskopplingen i ArcGIS och WebbGIS internt och externt – Per Flodin, Lst Södermanland
  • Skogsstyrelsens Artsökning via Navet och Skogens pärlor (demo och sammanfattning av erfarenheter) – Jenny Olsson och Agneta Jonsson, Skogsstyrelsen
  • Behörigheter till Artportalen på länsstyrelserna – Jan Edelsjö, ArtDatabanken
  • Vidareutveckling av Artportalen och Artportalskopplingen – Per Flodin, Lst Södermanland
  • Övriga frågor
  • Info från Naturvårdsverket (Johan Wulff) om regeringsuppdraget ”Digitalt Först”. Mer information kommer.
  • Fråga angående lagring av data från Svensk fågeltaxerings standardrutter. Är under utredning enligt Naturvårdsverket.

Ta del av presentationerna från mötet:

Helena Rygne, inledning, (PPT) öppnas i nytt fönster 

Per Flodin, Artportalskopplingen, (PPT) öppnas i nytt fönster 

Agneta Jonsson och Jenny Olsson, Skogsstyrelsens Artportalskoppling, (PPT) öppnas i nytt fönster 

Skogens pärlor, Skogsstryrelsen, öppnas i nytt fönster