2018 – Dokumentation från samverkansmöte om Artdata i Norrköping

Den 28–29 november 2018 hölls ett samverkansmöte om Artdata. Här hittar du presentationer från dessa två dagar i Norrköping. Ca 35 personer deltog från länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Trafikverket, Svenska kraftnät, SLU, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Linköpings kommun. Program onsdag den 28 november Samverkan om artdata Inledning och bakgrund – Helena Rygne (Länsstyrelsen i Örebro […]