2018 – Dokumentation från samverkansmöte om Artdata i Norrköping

Den 28–29 november 2018 hölls ett samverkansmöte om Artdata. Här hittar du presentationer från dessa två dagar i Norrköping. Ca 35 personer deltog från länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Trafikverket, Svenska kraftnät, SLU, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Linköpings kommun.

Norrköping. Foto: MostPhotos

Program onsdag den 28 november

Samverkan om artdata

Inledning och bakgrund – Helena Rygne (Länsstyrelsen i Örebro län) (Pdf öppnas i ny flik).

Användning av artdata i naturvårdsarbetet

Formasprojekt om användning av artdata – Christoffer Kullenberg (Göteborgs universitet), Mari Jönsson (SLU)

Artsök/Artportalskopplingen och Artportalen

Åtkomst till skyddsklassade fynddata och rutiner mellan ArtDatabanken och länsstyrelserna – Jan Edelsjö (ArtDatabanken) (Pdf öppnas i ny flik)-

Artportalen och Artsök– Per Flodin (Länsstyrelsen i Södermanlands län) (Pdf öppnas i ny flik).

Lägesrapport från Naturvårdsverket

Datavärdskap för arter – Manuela Notter, Naturvårdsverket (Pdf öppnas i ny flik).

Gemensamma kvalitetsnivåer för artobservationer samtInvasiva arter – Hanna Ilander, Naturvårdsverket (Pdf öppnas i ny flik).       


Program torsdag 29 november


Aktuella forsknings- och länsstyrelseprojekt där artdata använts

Landskapets respons på klimatförändringar – Alistair Auffret (SLU)

Tröskelvärden för arter med hjälp av observationsdata– Lars Westerberg (Linköpings universitet) (Pdf öppnas i ny flik).

Artdata inom arbetet med grön infrastruktur – Helena Rygne (Lst Örebro) (Pdf öppnas i ny flik).

Groddjursanalyser i Skåne – Anders Hallengren (Lst Skåne) (Pdf öppnas i ny flik).


Artdata i medborgarforskningen

Aktuellt från medborgarforskning och faunaväkteri – Pavel Bina (SLU) (Pdf öppnas i ny flik).

Anteckningar från workshop

Workshop vid samverkansmöte om artdata (Pdf öppnas i ny flik).

Samverkan om artdata – framtidsspaning (Pdf öppnas i ny flik).