2012 – Dokumentation från samverkansmöte på Omberg

Den 29-30 maj 2012 anordnade Länsstyrelsen i Örebro län en två dagars konferens på Omberg turisthotell i Östergötland. De två dagarna innehöll presentationer och diskussioner kring artdata och ett besök till naturum Tåkern. Totalt 27 personer deltog med representanter från länsstyrelser, ArtDatabanken, miljödepartementet, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

Per Flodin visar den nya Artportalskopplingen. Foto: A. Larsson

Dagarna bjöd på flertalet presentationer, diskussioner och workshops. Bland annat presenterade Johan Nilsson från ArtDatabanken, SLU, läget kring lanseringen av nya artportalen – Artportalen 2. Helena Rygne, Länsstyrelsen i Örebro län och Per Flodin, Länsstyrelsen i Södermanland, berättade om och visade den demoversion av Artportalskopplingen som nu testas. Henrick Blank, Länsstyrelsen i Jönköping, informerade om kommande utbildningar i Artportalen 2 och Artportalskopplingen. Anna Maria Wremp från ArtDatabanken pratade om Svenska LifeWatch.

Med på konferensen fanns juristen Ingela Sundelin från Miljödepartementet. Hon berättade om ändringen i sekretesslagstiftningen för djur- och växter. Idag kan sekretesslagen upplevas som otydlig och svårtolkad. Tanken med ändringen är att göra lagtexten tydligare och att ge ett ökat skydd för särskilt känsliga arter. Helena Lager, Länsstyrelsen i Kalmar, berättade tillsammans med Viveka Strand, Länsstyrelsen i Halland och hur man på respektive länsstyrelse hanterade artuppgifter.

Naturum Tåkern. Foto. A. Larsson

Dag två erbjöd även ett besök till nyinvigda Naturum Tåkern. Ellen Hultman, Länsstyrelsen i Östergötland, gjorde en guidad visning i den fantastiska miljön vid fågelsjön Tåkern.

Projektet Samverkan om artdata har fått en egen projektwebb. Anneli Larsson, Länsstyrelsen i Örebro län, visade projektwebben och deltagarna hade möjlighet att komma med synpunkter.  

Dagarna bjöd på många spännande diskussioner som nu ska tas med i projektets fortsatta arbete. Många av deltagarna uttryckte vikten av att träffas och utbyta erfarenheter och hoppades på fler liknande träffar.

Dokumentation

Användarhantering i nya Artportalen, Marit Persson och Jan Edelsjö, ArtDatabakenArtportalskopplingen, Helena Rygne, Lst Örebro 

Artportpalskopplingen, Helena Rygne, Lst Örebro 

Skärmdumpar, nya Artportalskopplingen 

Kvalitetssäkring i Artportalen, Per Flodin, Lst Södermanland 

Svenska LifeWatch, Anna Maria Wremp, ArtDatabanken 

Sekretess för djur- och växtarter, Ingela Sundelin, Miljödepartementet 

Projektwebb, Anneli Larsson, Lst Örebro 

Hur går vi vidare?, Helena Rygne, Lst Örebro  

Mötesanteckningar, Omberg 29-30 maj (öppnas i Word).

Diskussionsfrågor, Artportalskopplingen (öppnas i Word).

Artportalen utbildningsmaterial (öppnas i PPT).