2012 – Dokumentation från samverkansmöte på Omberg

Den 29-30 maj 2012 anordnade Länsstyrelsen i Örebro län en två dagars konferens på Omberg turisthotell i Östergötland. De två dagarna innehöll presentationer och diskussioner kring artdata och ett besök till naturum Tåkern. Totalt 27 personer deltog med representanter från länsstyrelser, ArtDatabanken, miljödepartementet, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Dagarna bjöd på flertalet presentationer, diskussioner och workshops. […]

2013 – dokumentation och nyheter

Information om ”Samverkan om artdata” på Miljöövervakningsdagarna i Tällberg 3-4 oktober 2013 Per Flodin och Helena Rygne informerade om projektet Samverkan om artdata vid välbesökt posterutställning på Miljöövervakningsdagarna i Tällberg 3-4 oktober 2013. Besökarna fick bland annat prova på att göra egna sökningar med Artportalskopplingen. Det var uppskattad bland dem som inte kände till den […]

2016 – Dokumentation från lyncmöte om artdata

Onsdag 28 september 2016 samlades länsstyrelserna  för ett samverkansmöte online om artdata. På mötet medverkade även representanter från Skogsstyrelsen, ArtDatabanken och Naturvårdsverket. Mötesdeltagarna fick ta del  av presentationer om länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens verktyg för att hämta hem artuppgifter från ArtDatabanken till den egna GIS-miljön (länsstyrelserna) respektive ”Navet” och ”Skogens pärlor” (Skogsstyrelsen). Vi diskuterade även länsstyrelsernas […]

2018 – Dokumentation från samverkansmöte om Artdata i Norrköping

Den 28–29 november 2018 hölls ett samverkansmöte om Artdata. Här hittar du presentationer från dessa två dagar i Norrköping. Ca 35 personer deltog från länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Trafikverket, Svenska kraftnät, SLU, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Linköpings kommun. Program onsdag den 28 november Samverkan om artdata Inledning och bakgrund – Helena Rygne (Länsstyrelsen i Örebro […]