Artsök till ArcGIS Pro

Två mindre bastardsvärmare sitter på en blomma.

I början av september påbörjade vi utvecklingen av Artsök till ArcGIS Pro. Under 2021 byter länsstyrelserna GIS-programvara från ArcMap till ArcGIS Pro. För att fortsatt ha smidig åtkomst till artdata i naturvårdsarbetet behöver vi ta fram en ny version av GIS-verktyget Artsök (tidigare Artsportalskopplingen). Utvecklingen av Artsök för ArcGIS Pro, som görs med hjälp av […]

Naturkunnig.se – en digital utbildning om svensk natur och biologisk mångfald

Närbild på en Veronikanätfjäril som sitter på en blomma.

Länsstyrelsen i Östergötlands län har tillsammans med fyra andra länsstyrelser tagit fram en digital utbildning som erbjuder en rolig och lättförståelig introduktion till svensk natur och vad biologisk mångfald innebär. Kursprojektet är till en början ett test under 2021 som finansieras av Naturvårdsverket.  När kursdeltagarna tagit sig igenom grund- och fördjupningskurser som består av introduktionstexter, […]

Nya smarta fyndkartor i SLU Artdatabankens Artfakta visar läget

Nu lanserar SLU Artdatabanken en ny tjänst för naturvårdare och andra som är intresserade av att följa arternas situation. Den nya tjänsten erbjuder många nya funktioner och innehåller data från flera olika datakällor för att underlätta arbetet med att ta fram analyser kopplade till arter och natur. Tjänsten heter Fyndkartor och finns i Artfakta. Läs […]